Ikke-kategoriseret

laveste fællesnævner

En værdig Uddannelse:

Folkeskolen skal ikke længere være smeltedigel for alle, men for de som kan og vil. For de som ikke passer ind i folkeskolen, skal der oprettes eller henvises til et passende tilbud. Det handler om forebyggelse af børn med vanskeligheder som en tidlig hjælp. Dernæst skal vi samtidig tilgodese de elever som har brug for ekstra udfordringer fagligt. Folkeskolen skal ikke tage udgangspunkt i laveste fællesnævner men derimod den enkelte elevs behov.

Jeg finder det positivt at omprioriterteringsbidraget for erhvervsskolerne er trukket tilbage, men jeg vil arbejde for at dette også omfatter gymnasierne og universiteterne. Uddannelsesinstitutioner er nøglen til at sikre fremtidens velfærdssamfund og vores globale konkurrenceevne.

Vi skal decentralisere indflydelsen og muligheden for at sætte præg lokalt. Det er ikke vores job som politikere at lovgive om fraværsregistrering på gymnasierne. Det kan de enkelte gymnasier snildt håndtere selv, og på den måde kan de fremme elevernes ansvar for eget fremmøde. Hvis man ønsker at skabe selvstændige individer, skal vi starte med at give dem ansvar.

Forskning er et vigtigt område for et lille land som Danmark, vi skal nemlig positionere os på viden. Vi skal investere flere midler i forskning og bidrage til, at danske forskere forbliver verdensførende.

Et værdigt Arbejdsliv:

Danmarks erhvervsliv er kernen i vores velfærdssamfund. Der er brug for kompetente hænder nu og i fremtiden. Vi har stadig mange ledige i Danmark, og vores beskæftigelsessystem kan blive meget bedre. Vi bruger eksempelvis 8 milliarder kroner om året på at drive jobcentrene og vi kan derfor godt tillade os at stille krav. Men det kræver, at vi giver de offentlige organisationer friheden og roen til at implementere de mange reformer. Det kræver, at de ledige mødes med de rette indsatser, som virker og bliver mødt i øjenhøjde. Det kræver, at systemet ser mulighederne i den enkelte fremfor udfordringerne. Det kræver enkelt sagt, at man tænker mennesket før systemet, og dette skal vi bl.a. sikre vha. mere gennemsigtighed i lovgivningen således, at forskelsbehandlingen i kommunerne minimeres.

Vi skal huske de nedslidte, som har behov for at trække sig fra arbejdsmarkedet. Heldigvis har vi rigtig gode muligheder for at trække os fra arbejdsmarkedet i dag, men nogle gange kan bureaukratiet spænde ben. Når kroppen siger fra efter mange års slid, har man mulighed for at omskole sig, få et fleksjob, seniorpension som 60-årig eller en førtidspension. Alle disse redskaber er arbejdstagerens forebyggende sikring til forsat at kunne bidrage til fællesskabet og et bedre velfærd. Men vi skal gøre systemet mere enkelt.

2 thoughts on “laveste fællesnævner

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.