Ikke-kategoriseret

læser jeg en diplomuddannelse

”Mit navn er Johan Rasmus, jeg er 37 år. Jeg er gift med Gitte som jeg har været sammen med i 17 år og sammen har vi to børn på hhv. 3 og 7 år. Familien bor i Odense. Jeg er uddannet lærer, men skiftede for fem år siden spor, og er nu leder indenfor beskæftigelse i Assens kommune. Sideløbende læser jeg en diplomuddannelse i ledelse, som forventes afsluttet til sommer. Jeg har siddet i Odense Byråd for Ven samt FN’s Verdensmål Udvalg.”

Værdigheden tilbage
Jeg bliver ofte spurgt, om mit slogan er valgt, fordi mit parti mangler værdighed. Svaret er naturligvis nej, men jeg ønsker, at Danmark får et politisk paradigmeskifte, hvor etik og moral kommer mere i centrum, især når vi debatterer politik, og i måden vi behandler vores svage på. Værdighed til alle handler om, at vi borgere tager vores samfundsansvar på os, og at vi alle bidrager til fællesskabet.
Et værdigt Sundhedsvæsen
Jeg ser mange konstruktive tiltag i regeringens nye sundhedsreform, som vil gavne den enkelte patient. Sundhedsreformen lægger op til mere kvalitet i behandlingerne og mere ensartethed, uanset om man har postnummer i Odense, Svendborg eller en mindre by på Fyn. I flere andre lande kan vi se, hvordan en decentralisering af behandlinger, herunder sundhedshuse er en direkte gevinst. Dette gælder især for forældre med børn, som slipper for at blive smidt rundt i bureaukratiet til last for børnene, når de har mere brug for omsorg og hurtige behandlinger.
De 21 sundhedsfællesskaber betyder en langt bedre sammenhængskraft i mødet med det offentlige, når man er syg og skal diagnosticeres, behandles og plejes. Det er positivt, at kommunerne, herunder de fynske, repræsenteres i sundhedsfællesskaberne. Vi vil bedre kunne varetage lokale fynske interesser, samtidig med at vores folkevalgte sikrer en minimumskvalitet og bedre kommunikation internt i sundhedssystemet. Dette hjælper til, at ingen kastes rundt i systemet ved længerevarende sygdom og heller ikke skal håndtere eget sygdomsforløb.
Vi skal desuden styrke vores indsats og investering i forebyggelse af stress. Sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia*. kr. årligt og tærer på gode mennesker og familier.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.